Contact

Nếu bạn quan tâm và ủng hộ Leap25 thì bạn có thể quyên góp cho chúng mình tại đây.

Chúng mình đang trong giai đoạn phát triển và sẽ sử dụng những khoản ủng hộ này cho việc sản xuất Podcast 25 phút và vận hành những hoạt động cộng đồng của Leap25. 

Đóng góp của bạn chính là sự khích lệ lớn lao nhất để chúng mình tiếp tục nỗ lực thực hiện hóa sứ mệnh nâng cao tâm-trí-lực và chất lượng sống của giới trẻ Việt trong thế kỉ 21.

Thông tin liên hệ

Chung cư Millenium
132 Bến Vân Đồn, Quận 4
City, TP.HCM
Vietnam

Có điều gì sao không nói cùng Leap25?